Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: e-learning@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímají Vás spíše víkendové pobyty, konference, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK


Naši partneřiObchodní podmínky

NAŠE ÚDAJE:

  • č. účtu: 2300063096
  • kód banky: 2010
  • konstantní symbol: 0308
  • variabilní symbol: bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu
  • IČ: 25343289
  • DIČ: CZ25343289

Platby slovenských účastníků:

  • č. účtu: 2100125301 (EUR)
  • kód banky: 8330
  • variabilní symbol: bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu

Daňový doklad obdržíte (po úhradě účastnického poplatku) společně se zásilkou CD.

Certifikát obdržíte po odkliknutí žádosti o zaslání certifikátu rovněž poštou.

Cena zahrnuje účast na e-learningovém kursu a zaslání certifikátu.
CD materiály a podklady v MP3 jsou poskytovány jako bonus zdarma a nejsou součástí ceny kursu!

POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

Nebude-li možné Vašemu požadavku vyhovět, event. s delší časovou prodlevou, vyrozumíme Vás telefonicky nebo e-mailem. V případě další neúčasti z Vaší strany v běhu kursu se poplatek nevrací, zaslané materiály Vám zůstávají.

Účastník souhlasí se zpracováním a s evidencí osobních údajů společností IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. dle zákona č. 456 /2016 Sb., dále také souhlasí s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo jeho jméno a datum narození na archivovaných dokumentech, vzniklých v době trvání akce dle požadavku Kreditní komise ČAS a POUZP. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuje i svůj souhlas s pořizováním foto videodokumentace z akce a jeho umístění na web stránkách. Ochranu osobních údajů řešíme souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), viz podrobněji Zásady zpracování osobních údajů.

S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na e-learningovém kursu.

E-learningový kurz Jak zvládat komunikační bariéry je určen a akreditován pro (6 kreditních bodů):

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS.

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS.

Kurz Jak vytvořit prezentaci v PowerPointu je akreditován pro (2 kreditní body):

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS.

Přihlašte se na e-learning

Přihlásit na e-learning

Na CD uslyšíte známý hlas Zdeňka Junáka

Na CD uslyšíte známý hlas Zdeňka Junáka

Ukázky kurzu

Tip: klikněte na odkaz ukázky pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako.." vyberte místo uložení ukázky (pdf dokument / mp3 soubor) a po stažení jej odtud můžete spustit k prohlížení / poslechu.Jsme na facebooku